Nội dung chính:

Enzyme chứa kim loại

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Phân tử enzyme chứa ion kim loại, ion kim loại có vai trò là hoạt chất của enzyme.