Nội dung chính:

Gân kheo

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Đây là ba cơ chính ở mặt sau của đùi. Những cơ này hoạt động giống như cơ gấp của đầu gối.