Nội dung chính:

Gãy xương

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Gãy xương hoặc sụn.