Nội dung chính:

Ghế nâng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Dùng để nâng trẻ lên, làm cho dây an toàn của xe vừa vặn với trẻ.