Nội dung chính:

Giả dược

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Là một chất trơ, không có tác dụng chữa bệnh. Được dùng để kiểm tra tính hiệu quả của một chất khác.