Nội dung chính:

Giần, sàng, rây

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Đặt trên một dụng cụ được căng tròn để tách các hạt to.