Nội dung chính:

Hăng, cay

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Hăng cay và gây cảm giác ngứa.