Nội dung chính:

Hàng rào máu não

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Sự di chuyển từ các chất lên từ máu lên não bị chặn lại.