Nội dung chính:

Hoạt chất

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Liệt kê hàm lượng các thành phần có trong thuốc.