Nội dung chính:

Hội chứng, triệu chứng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một nhóm các dấu hiệu và triệu chứng xảy ra với cùng một đặc điểm bệnh cụ thể hoặc cùng xảy ra trong điều kiện bất thường.