Nội dung chính:

Hun khói

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một thuật ngữ nấu ăn chỉ phương pháp bảo quản thịt cá bằng cách hun khói.