Nội dung chính:

Hypolipidemia

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Tình trạng cholesterol và triglycerides trong máu thấp.