Nội dung chính:

Khả năng tự miễn dịch

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Các kháng thể chống lại sự phát triển của các bất thường trong cơ thể.