Nội dung chính:

Kháng nguyên

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một chất khi đưa vào cơ thể sẽ bị các kháng thể chống lại nó.