Nội dung chính:

Kháng thể

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một protein có trong cơ thể liên kết với kháng nguyên để vô hiệu hóa, ức chế hoặc tiêu diệt các kháng nguyên này.