Nội dung chính:

Kháng thể đơn dòng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một kháng thể di truyền cụ thể đối với một kháng nguyên cụ thể.