Nội dung chính:

Kho, rim

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Đun sôi hoặc ninh lửa nhỏ.