Nội dung chính:

Khoa nghiên cứu bệnh dịch, dịch tễ học

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Các nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển bệnh.