Nội dung chính:

Khoáng dầu

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một khoáng chất thuộc dầu được sử dụng trong nhiều mỹ phẩm.