Nội dung chính:

Khởi động

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một phần thiết yếu của chế độ tập luyện; liên quan đến việc kéo cơ và tăng dần cường độ của việc tập luyện.