Nội dung chính:

Không gian của khuôn ngoại bào

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Gồm các chất lỏng bên ngoài tế bào.