Nội dung chính:

Không tự chủ, không kiểm soát được

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Không có khả năng kiểm soát tiểu tiện hoặc đại tiện.