Nội dung chính:

Ki lô mét

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Tương đương với 1000 mét hoặc 0.62 dặm theo hệ mét.