Nội dung chính:

Kích thích cơ thể sử dụng mỡ

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Kích thích sử dụng mỡ từ gan.