Nội dung chính:

Kiểm tra dòng chảy của nước tiểu

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Xét nghiệm kiểm tra dòng chảy nước tiểu.