Nội dung chính:

Kiềng chân

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Tình trạng chân không thể khép vào nhau như bình thường.