Nội dung chính:

Kinh doanh thảo dược

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

1. Những việc liên quan đến nghiên cứu và thử nghiệm các thảo dược.

2. Việc kinh doanh các loại thảo dược.