Nội dung chính:

Kinh niên

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Mang tính dài hạn hoặc định kì.