Nội dung chính:

Lactase

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một enzyme phân hủy lactose thành monosacarit glucose và galactose.