Nội dung chính:

Lactose, đường sữa

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Là một loại đường đôi có trong sữa.