Nội dung chính:

Làm sánh lại

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Kỹ thuật để loại bỏ tạp chất.