Nội dung chính:

Làm se

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một tác nhân làm các mô co lại.