Nội dung chính:

Lập trình ngôn ngữ tư duy

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

1. Phương pháp nhằm tự tái lập trình niềm tin giới hạn mà con người đã có.

2. Phương pháp nhằm cải thiện quá trình chữa bệnh bằng cách thay đổi niềm tin về ý thức và tiềm thức của bệnh nhân về bản thân, bệnh tật và thế giới.