Nội dung chính:

Lấy chỉ đen của tôm

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Loại bỏ tĩnh mạch ruột màu đen của tôm.