Nội dung chính:

Lipids

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Chất béo, phospholipid, steroids và prostaglandins.