Nội dung chính:

Loại thuốc giống phó giao cảm

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một loại thuốc ngăn chặn sự phân hủy của acetylcholine.