Nội dung chính:

Lọc, gạn

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một phương pháp để chuẩn bị thức ăn, gồm hâm nhẹ thức ăn để loại bỏ tạp chất và có được chất lỏng tinh khiết.