Nội dung chính:

Lớp dưới niêm mạc, lớp dưới màng nhầy

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Các mô ngay dưới màng nhầy.