Nội dung chính:

Lớp sừng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Các lớp ngoài cùng của biểu bì.