Nội dung chính:

Luân xa

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một trong bảy năng lượng tâm linh trong cơ thể.