Nội dung chính:

Lượng oxy tối đa con người sử dụng khi vận động

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Lượng oxy tối đa con người sử dụng khi vận động.