Nội dung chính:

Lưu lượng tim

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Khối lượng máu được bơm trong 1 phút.