Nội dung chính:

Mầm bệnh, nguồn bệnh

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Bất kỳ tác nhân nào, đặc biệt là vi sinh vật có thể gây bệnh.