Nội dung chính:

Màng trong dạ con

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Màng lót nhầy của tử cung.