Nội dung chính:

Nạn mại dâm

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Các hành vi tình dục có sự trao đổi bằng tiền hoặc bằng các hình thức khác.