Nội dung chính:

Ngày sinh ước đoán

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Thời hạn ước tính sinh em bé. Cách tính: lấy ngày đầu tiên của kì kinh cuối cùng cộng thêm 280 ngày.