Nội dung chính:

Người thích xem hình ảnh khiêu dâm

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Cá nhân đạt được kích thích tình dục bằng cách quan sát người khác đang cởi quần áo và / hoặc tham gia vào các hoạt động tình dục mà không biết mình đang bị quan sát.