Nội dung chính:

Nhãn thông

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Khả năng thấy được những vật hoặc sự kiện mà không dựa vào 5 giác quan.