Nội dung chính:

Nhào bột

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Sử dụng áp lực (bằng tay hoặc bằng máy) để trộn bột dựa theo một chiều nhất định.