Nội dung chính:

Nhĩ thông

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Khả năng nghe được những âm thanh vượt ngoài phạm vi bình thường.